Tôn Sư Trọng Đạo | Văn Hóa Truyền Thống

Trong “Lễ ký – Học ký” có viết: “*Sư nghiêm, nhiên hậu đạo tôn; đạo tôn, nhiên hậu dân tri kính học.”* nghĩa là “*Thầy nghiêm thì Đạo được tôn kính. Đạo được tôn sùng, thì dân biết kính trọng sự học”.*

Những câu chuyện cổ nhân tôn kính người Thầy có rất nhiều, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với hai câu chuyện: Vua Nghiêu bái sư học đạo và Tử Hạ nối chí thầy, các bạn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *